Multiuser agenda
Image default
Financieel

Vage functienamen in de bankensector

In de financiële wereld wemelt het van cryptische functienamen waarvan onduidelijk is wat de bijbehorende functie behelst. Wie weet bijvoorbeeld wat inside sales executives, kredietbeoordelaars en hypotheekacceptanten doen? Deze onbekendheid is naar alle waarschijnlijkheid ook een reden waarom dit soort vacatures vaak moeilijk te vervullen zijn. Welke dynamische carrièretijger zou bijvoorbeeld reageren op vacatures voor een hypotheekacceptant? Waarom zou iemand met een mooie loopbaan in het verschiet kiezen voor een carrière als hypotheekacceptant?

 

BKR, erfpacht en taxatierapport en nog veel meer

In grote lijnen beoordeelt een hypotheekacceptant of een hypotheekaanvraag geaccepteerd kan worden door de bank die de hypotheeklening verstrekt. 

 

Zo controleert de hypotheekacceptant de persoonsgegeven, bijvoorbeeld door op te vragen of de hypotheekaanvrager een aantekening heeft bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Een dergelijke aantekening kan erop duiden dat de aanvrager in het verleden niet altijd op tijd aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Natuurlijk bekijkt de hypotheekacceptant ook of de waarde van de aan te kopen woning in verhouding staat met het bedrag van de aangevraagde lening. Daarbij passeren zaken als erfpacht en het taxatierapport van de aan te kopen woning. 

 

Tevens beoordeelt de hypotheekacceptant ook de status van de huidige hypotheek van de aanvrager. Als bijvoorbeeld de huidige hypotheek van de aanvrager een beleggingshypotheek is, dan zal ook de beleggingswaarde van de hypotheek worden opgevraagd. Als dat bedrag gebruikt wordt om de aankoop te financieren. Kortom, afhankelijk van de woning, de hypotheekaanvrager en de huidige hypotheekvorm, voert de hypotheekacceptant een aantal controles uit. 

 

Uiteindelijk dienen al deze controles om de vraag te kunnen beantwoorden of de aanvrager in staat zal zijn te voldoen aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de hypotheek en, in het meest rampzalige scenario, of bij gedwongen verkoop van de woning het geleende bedrag kan worden afbetaald.

 

Analytische vaardigheden

Een hypotheekacceptant verricht dus verantwoordelijk werk dat specifieke vaardigheden vereist. Zo moet een hypotheekacceptant goed met cijfers kunnen werken en sterke analytische vaardigheden bezitten. Daarnaast mag een hypotheekacceptant nooit vergeten dat achter elke aanvraag mensen zitten die graag een huis willen kopen en dat soms haast is geboden, omdat er al een afspraak is gemaakt met de notaris voor het passeren van de hypotheekakte.

 

Voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot deze mooie en belangrijke functie, is het overigens goed om te weten dat er regelmatig vacatures hypotheekacceptant te vinden zijn op de verschillende vacaturesites.