Multiuser agenda
Image default
Zorg

Nederlandse zorgverzekering voor buitenlandse werknemers

Zoekt u een verzekeringsmaatschappij die een passende Nederlandse zorgverzekering biedt voor uw buitenlandse werknemers én die advies kan geven over zorgtoeslag aanvragen? We bevelen HollandZorg aan.

S1/E106 formulier

Bij HollandZorg aangesloten verzekerden krijgen allemaal een S1 formulier. Hierover lezen we op www.hollandzorg.com/nl: “Met het S1/E106 formulier kunt u bij een zorgverzekeraar in uw woonland verklaren dat u een Nederlandse zorgverzekering heeft. U heeft daarmee recht op medische zorg in uw woonland (als u in het buitenland woont en Nederland werkt). Woont u in Nederland? Dan heeft een S1/E106 formulier geen waarde in het buitenland.” Wat betreft te leveren zorg biedt het S1 formulier recht op de wettelijk verzekerde medische zorg. Dus uw Poolse, Roemeense en Bulgaarse personeelsleden hebben recht op alle zorg die onder de basisziektekostenverzekering valt. De vergoeding geschiedt volgens de Nederlandse maatstaven.

Europese zorgpas

HollandZorg klanten krijgen allemaal een Europese zorgpas, de EHIC.

“Met de EHIC heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in:

• 27 EU-landen

• Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

• Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

Het gaat hier om de kosten die in Nederland onder de basisverzekering vallen. Let wel op dat het echt moet gaan om medisch noodzakelijke zorg.” Zo staat op de HollandZorg website.  

Dekking van kosten

De dekking van de kosten en het verzekeringspakket zijn in elk land anders. Op de website van de Europese Commissie staat per land vermeld op welke medische zorg verzekerden recht hebben. Bij het leveren van zorg gelden de regels van het land waar u zich bevindt op het moment dat u de zorg nodig heeft. U heeft dan precies dezelfde rechten als de inwoners van het desbetreffende land en u krijgt dezelfde vergoeding als zij. Zijn er gezinsleden meeverzekerd via HollandZorg? Zij kunnen een EHIC aanvragen bij het CAK. Dit kantoor werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De meeverzekerden moeten aan het CAK een ID-nummer overleggen. Dit nummer staat vermeld in de brief die u heeft ontvangen toen de meeverzekerden werden aangemeld bij het Zorginstituut Nederland.

https://www.hollandzorg.com/