Multiuser agenda
Image default
Zakelijke dienstverlening

Loopbaanadvies en outplacement

Loopbaanadvies op maat

Soms willen of moeten mensen veranderen in hun werkleven. Bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie, verhuizing of veranderde leefomstandigheden. Soms voelt een medewerker zelf aan dat het tijd is om andere aspecten van zichzelf te ontwikkelen. Het komt voor dat iemand niet (meer) weet wat hij/zij kan of wil, of dat iemand alleen nog weet wat hij/zij niet kan. Of dat iemand wil weten waar/hoe zijn kwaliteiten, kennis en vaardigheden zijn in te zetten. Een heroriëntatieprogramma is bedoeld voor iemand die een actueel overzicht wil hebben van zijn inzetbaarheid doordat hij onderzoek doet naar zijn capaciteiten, motivatie, veranderingsgerichtheid, flexibiliteit, zijn mogelijkheden en beperkingen. Afhankelijk van de vraagstelling kan het resultaat van het traject zijn:

Inzicht in de mogelijkheden en grenzen van de verstandelijke capaciteiten;

Inzicht in de voorkeuren ten aanzien van werkvelden / beroepen / functies;

Inzicht in persoonskenmerken die relevant zijn voor beroepsuitoefening;

Kennis van passende functies, werkomstandigheden en -situaties.

Hoe verloopt een loopbaanadviestraject?

In het eerste gesprek wordt natuurlijk gekeken naar de vraagstelling en op welke manier die het beste aangepakt kan worden. De methode van onderzoek moet passen bij de vrager, de vraagstelling en bij de beschikbare tijd. Op grond daarvan wordt een “plan van aanpak” gemaakt. Er zijn veel manieren en instrumenten beschikbaar waarmee het beoogde resultaat bereikt kan worden: gesprekken, vragenlijsten, testen, theorie, praktische oefeningen, rollenspellen, netwerkcontacten.

Bij alle loopbaanvraagstukken gaat het altijd om een helder persoonsprofiel: wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik? Dit zelfbeeld wordt vergeleken met de feitelijke gang van zaken bij organisaties: hoe werkt het in de praktijk? Hoe doen mensen hun werk? Wat maakt het leuk of vervelend of gestrest? Op grond daarvan kan een bewuste keuze gemaakt worden voor het gewenste loopbaanvervolg.

Vervolg met outplacement

Desgewenst kan er aansluitend een outplacementtraject gevolgd worden. Bij outplacement wordt er samen  met een coach gezocht naar een nieuwe baan. De werknemer wordt vervolgens geholpen met het daadwerkelijk bemachtigen van de baan. Meer informatie over de werkwijze bij outplacement is terug te vinden op de website Outplacementverzekering.nl.

https://www.outplacementverzekering.nl